top of page

Оголошення

про тендер

13.05.2024 Громадська організація «Ліга соціальних працівників України» в рамках Проєкту  «Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику», який реалізується в рамках проєктної співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні оголошує термінову закупівлю одноразової натуральної допомоги «пакунок тепла» (з доставкою) для дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику.

Запрошуємо учасників до 17 травня 2024 року включно  подати тендерні пропозиції шляхом надсилання виключно на електронну адресу 
 pakunoktepla@gmail.com. У темі електронного листа з тендерною пропозицією необхідно зазначити наступне: Тендерна пропозиція "пакунок тепла".

Усі запитання слід направляти принаймні за 3 (три) робочі дні до закінчення подання тендерних пропозицій і виключно на вказану вище електронну адресу із зазначення такої теми листа: «Запитання «пакунок тепла».

 

ДОКУМЕНТИ ДО ПОДАННЯ ПОТЕНЦІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ:

 

• Заповнений і підписаний примірник Договору (див. додаток)

• Реєстраційні документи.

• Резюме компанії, що підтверджує попередню діяльність на ринку.

 

Більш детальна інформація міститься у Тендерному файлі (додається нижче українською та англійською мовами) та проєкті Договору.

The public organization "League of Social Workers of Ukraine" within the framework of the Project "Ensuring a systematic response to the needs of children returned to biological families from residental care and children at risk" which is being implemented within the framework of project cooperation with UNICEF announces an urgent tender for the purchase of one-time natural aid "boxes of warmth" (with delivery) for children returned to biological families from residential institutions and children at risk.

We invite participants to submit tender proposals by May 17, 2024, inclusive, by sending them exclusively to the email address pakunoktepla@gmail.com. The subject of the email with the tender proposal must include the following: Tender Proposal "Boxes of Warmth".

All questions should be directed at least 3 (three) working days before the deadline for submitting tender proposals and exclusively to the email address above, indicating the following subject of the email: "Questions “Boxes of Warmth'".

DOCUMENTS FOR SUBMISSION BY POTENTIAL PARTICIPANTS:

• Completed and signed copy of the Contract (see attachment).

• Registration documents.

• Company resume confirming previous activity in the market.

More detailed information is contained in the Tender File (attached below in Ukrainian and English) and in the draft of Agreement.

Оголошення

про тендер

04.03.2024 р. Громадська організація «Ліга соціальних працівників України» в рамках Проєкту  «Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику», який реалізується в рамках проєктної співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні оголошує тендер на придбання одноразової натуральної допомоги «пакунок тепла» (з доставкою) для дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику.

Запрошуємо учасників до 15 березня 2024 року включно  подати тендерні  пропозиції шляхом надсилання виключно на електронну адресу 
pakunoktepla@gmail.com. У темі електронного листа з тендерною пропозицією необхідно зазначити наступне: Комерційна пропозиція "пакунок тепла".

Усі запитання слід направляти принаймні за 3 (три) робочі дні до закінчення подання тендерних пропозицій і виключно на вказану нижче електронну адресу із зазначення такої теми листа: «Запитання «пакунок тепла».

 

ДОКУМЕНТИ ДО ПОДАННЯ ПОТЕНЦІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ:

 

• Заповнений і підписаний примірник Договору (див. додаток)

• Реєстраційні документи.

• Резюме компанії, що підтверджує попередню діяльність на ринку.

 

Більш детальна інформація міститься у Тендерному файлі (додається нижче українською та англійською мовами) та проєкті Договору.

The public organization "League of Social Workers of Ukraine" within the framework of the Project "Ensuring a systematic response to the needs of children returned to biological families from residental care and children at risk" which is being implemented within the framework of project cooperation with UNICEF announces a tender for the purchase of one-time natural aid "boxes of warmth" (with delivery) for children returned to biological families from residential institutions and children at risk.

We invite participants to submit tender proposals by March 15, 2024, inclusive, by sending them exclusively to the email address pakunoktepla@gmail.com. The subject of the email with the tender proposal must include the following: Commercial Proposal "Boxes of Warmth".

All questions should be directed at least 3 (three) working days before the deadline for submitting tender proposals and exclusively to the email address below, indicating the following subject of the email: "Questions “Boxes of Warmth'".

DOCUMENTS FOR SUBMISSION BY POTENTIAL PARTICIPANTS:

• Completed and signed copy of the Contract (see attachment).

• Registration documents.

• Company resume confirming previous activity in the market.

 

More detailed information is contained in the Tender File (attached below in Ukrainian and English) and in the draft of Agreement.

Оголошення

про тендер

 

07.02.2023 ГО "Ліга соціальних працівників України" в рамках Проєкту «Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику» оголошує прийом комерційних пропозицій  на придбання одноразової натуральної допомоги«пакунок тепла» (з доставкою) для дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику.

Запрошуємо учасників до 14 лютого 2024 року до 12 год 00 хв включно  подати комерційні пропозиції шляхом заповнення форми та надсилання виключно на електронну адресу pakunoktepla@gmail.com 

У темі електронного листа з комерційною пропозицією необхідно зазначити наступне: Комерційна пропозиція "пакунок тепла".

27.11.2023 ГО «Ліга соціальних працівників України» шукає:

 • корекційного педагога.

      Місце надання послуг:  вул. Нандріша Грігорія, 77, с. Магала, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., 60313  Магальський дитячий будинок-інтернат.

      Послуги полягають у наданні послуг корекційного педагога дітям з інвалідністю, з тяжкою і глибокою розумовою відсталістю та/або стійкими хронічними розладами психіки, фізичними порушеннями, які потребують постійного догляду та реабілітації,  можуть самостійно пересуватися і частково себе обслуговувати та/або для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим.

       Обов'язки корекційного педагога:

 • Проведення корекційних занять з дітьми, спрямованих на розвиток їхніх навичок та навчальних успіхів.

 • Взаємодія з іншими фахівцями для розвитку комплексної програми для кожного пацієнта.

              Період надання послуг - 3 місяці.

              Інші деталі – під час співбесіди.

              Пропозиції надсилати на електронну адресу: lswu23@gmail.com або занести особисто (м. Київ, вул. Антоновича, 72)

Телефони для довідок: 050-386-40-21 – Ірина Сергієнко, 063-356-07-31 – Оксана Стефанова

В темі листа обов’язково зазначити ,,надання послуг корекційного педагога”.

Документи, які необхідно надати для участі у тендері (відборі):

 • детальне резюме (CV), яке демонструє, що учасник відповідає критеріям прийнятності;

 • копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • сертифікати та/або ліцензії, що підтверджують кваліфікацію і досвід роботи (вітаються).

27.11.202ГО «Ліга соціальних працівників України» шукає:

 • невролога;

 • педіатра;

 • фізіотерапевта / асистента;

 • психіатра;

 • психолога;

 • терапевта мови та мовлення;

 • корекційного педагога.

      Місце надання послуг фахівцями: урочище «Туровча лісова-2», с. Лютіж, Київська область.

      Послуги полягають у наданні медичних та інших послуг дітям з інвалідністю, з тяжкою і глибокою розумовою відсталістю та/або стійкими хронічними розладами психіки, фізичними порушеннями, які потребують постійного догляду та реабілітації,  можуть самостійно пересуватися і частково себе обслуговувати та/або для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим.

       Невролог

       Обов'язки:

 • проведення регулярного моніторингу стану пацієнтів із епістатусом.

 • Коригування дозування препаратів та підбір нових препаратів для поліпшення стану пацієнтів.

 • Надання консультацій та рекомендацій з лікування неврологічних захворювань.

        Педіатр

        Обов'язки:

 • оцінка загального стану здоров'я дитини.

 • Встановлення та ведення плану лікування, з орієнтацією на педіатричні патології та їх терапію.

        Фізіотерапевт / асистент

         Обов'язки:

 • проведення індивідуальної фізичної терапії для пацієнтів.

 • Надання допомоги та підтримки фізіотерапевту під час проведення процедур.

          Психіатр

          Обов'язки:

 • призначення лікування та його контроль для стабілізації психічного стану пацієнтів.

 • Надання рекомендацій з психотерапії та ведення консультацій для покращення психічного здоров'я.

              Психолог

Обов'язки:

 • постійне спостереження за психологічним станом дитини.

 • Надання психологічної підтримки та виконання інтервенцій при необхідності.

              Терапевт мови та мовлення

Обов'язки:

 • оцінка та управління функціональними аспектами сосання, ковтання та використання мови у пацієнтів.

 • Розробка та впровадження індивідуальних програм розвитку мовлення.

             Корекційний педагог

Обов'язки:

 • Проведення корекційних занять з дітьми, спрямованих на розвиток їхніх навичок та навчальних успіхів.

 • Взаємодія з іншими фахівцями для розвитку комплексної програми для кожного пацієнта.

              Період надання послуг - 3 місяці.

              Інші деталі – під час співбесіди.

              Пропозиції надсилати на електронну адресу: lswu23@gmail.com або занести особисто (м. Київ, вул. Антоновича, 72)

Телефони для довідок: 050-386-40-21 – Ірина Сергієнко, 063-356-07-31 – Оксана Стефанова

В темі листа обов’язково зазначити ,,наданні медичних та інших послуг”.

 

Документи, які необхідно надати для участі у тендері (відборі):

 • детальне резюме (CV), яке демонструє, що учасник відповідає критеріям прийнятності;

 • копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • сертифікати та/або ліцензії, що підтверджують кваліфікацію і досвід роботи (вітаються).

24.11.2023 ГО «Ліга соціальних працівників України» шукає соціальних робітників/робітниць.

Місце надання послуг соціальними робітниками: урочище «Туровча лісова-2», с. Лютіж, Київська область.

Послуги полягають у догляді дітей з інвалідністю, з тяжкою і глибокою розумовою відсталістю та/або стійкими хронічними розладами психіки, фізичними порушеннями, які потребують постійного догляду та реабілітації,  можуть самостійно пересуватися і частково себе обслуговувати та/або для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим.

Обов'язки:

• нагляд та догляд пацієнтів під час виконання реабілітаційних заходів;

• надання допомоги в обслуговуванні пацієнтів та під час прийому їжі;

• супровід пацієнта під час медичних та реабілітаційних процедур, на прогулянці тощо;

• допомога пацієнтам під час проведення гігієнічних процедур;

• вчасна заміна підгузників та забезпечення комфорту пацієнтам.

 

Вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Бажана наявність сертифікатів про додаткове навчання із соціальної роботи/соціальних послуг/догляду. Вітаються дипломи/сертифікати про підвищення кваліфікації.

Обізнаність, орієнтація в законодавстві: знання законодавства у сфері соціальних послуг, зокрема догляду (Конституція України; Закон України «Про соціальні послуги»; постанови Кабінету Міністрів України про організацію надання соціальних послуг тощо; накази Міністерства соціальної політики України), нормативних документів, що регламентують надання соціальних послуг, державних стандартів соціальних послуг. Обізнаність з цінностями Етичного Кодексу соціального робітника.

Досвід роботи в галузі надання соціальних послуг від 1 року.

Вільне володіння українською мовою.

Період надання послуг - 3 місяці.

Інші деталі – під час співбесіди

Пропозиції надсилати на електронну адресу: lswu23@gmail.com або занести особисто (м.Київ, вул. Антоновича, 72)

Телефони для довідок: 050-386-40-21 – Ірина Сергієнко, 063-356-07-31 – Оксана Стефанова

В темі листа обов’язково зазначити ,,Соціальний робітник”.

 

Документи, які необхідно надати для участі у тендері (відборі):

 • детальне резюме (CV), яке демонструє, що учасник відповідає критеріям прийнятності;

 • копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

 • сертифікати та/або ліцензії, що підтверджують кваліфікацію і досвід (вітається)

24.11.2023 ГО «Ліга соціальних працівників України» шукає молодшу медичну сестру (санітарку палатну).

Місце надання послуг: урочище «Туровча лісова-2»,  с. Лютіж, Київська область.

Послуги полягають у догляді дітей з інвалідністю, з тяжкою і глибокою розумовою відсталістю та/або стійкими хронічними розладами психіки, фізичними порушеннями, які потребують постійного догляду та реабілітації,  можуть самостійно пересуватися і частково себе обслуговувати та/або для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим.

Обов'язки:

• проводить прибирання приміщень, де перебувають пацієнти;

• допомагає соціальному робітнику у виконанні деяких робіт з обслуговування пацієнтів.

 

Вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Вільне володіння українською мовою.

Період надання послуг - 3 місяці.

Інші деталі – під час співбесіди

Пропозиції надсилати на електронну адресу: lswu23@gmail.com або занести особисто (м.Київ, вул. Антоновича, 72)

Телефони для довідок: 050-386-40-21 – Ірина Сергієнко, 063-356-07-31 – Оксана Стефанова

В темі листа обов’язково зазначити ,,Санітарка”.

 

Документи, які необхідно надати для участі у тендері (відборі):

 • детальне резюме (CV), яке демонструє, що учасник відповідає критеріям прийнятності;

копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Оголошення

про тендер

Оголошення

про тендер

02.10.2023

Ліга соціальних працівників України в рамках реалізації Проєкту "Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей групи ризику". який імплементується за підтримки ЮНІСЕФ (далі - Проєкт), шукає юридичних консультантів.
Місце надання послуг: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,  Хмельницька, Чернівецька області , Чернігівська, Черкаська, Івано-Франківська, Одеська області, місто Київ та місто Кривий Ріг.


Кількість вакантних посад: 20, по одній для кожної із визначених областей.
Період надання послуг - до 25 грудня 2023 року
Загальна кількість годин надання послуг не перевищуватиме 20 годин.

Обов'язки:
надання юридичних консультацій сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
надання юридичних консультацій регіональним менеджерам, фахівцям із соціальної роботи, сім’ям, з якими працюють фахівці в рамках проекту щодо юридичного захисту прав дітей в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, протидії домашньому насильству, жорстокому поводженні з дитиною та інших питаннях захисту прав дитини:
надання юридичних роз'яснень щодо можливості звернення за захистом порушених прав дитини;
надання юридичних консультацій стосовно припинення образ над дитиною, булінгу дитини, цькування з боку однолітків, дорослих, батьків або осіб які їх замінюють;
надання роз'яснень щодо притягнення до відповідальності винних у порушенні прав дитини.

 

Пропозиції повинні бути надіслані до 17 год 00 хв 12.10.2023 на відповідну електронну адресу, залежно від області надання послуг:
Вінницька – «kira.dyachuk@gmail.com»
Волинська -  «olarajrada@gmail.com»
Дніпропетровська – «dneprligasoc@gmail.com»
Донецька -  «oksanavershynina2022@gmail.com»
Запорізька – «zocssdm@ukr.net»
Львівська -  «tetyanal035@gmail.com» 
Миколаївська -  «alenakaptan5@gmail.com»
Полтавська -  «0955371191@ukr.net»
Рівненська -  «buchak777@ukr.net»
Сумська -  «dementov_v@ukr.net»
Тернопільська -  «socialservise00@gmail.com»  
Харківська -  «xcssm@ukr.net» 
Хмельницька -  «allasher021069@ukr.net»
Чернівецька – «dianasavich1970@gmail.com» 
Чернігівська- «tesl.masha@gmail.com»
Черкаська- «bl1804@ukr.net»
Івано-Франківська- «olga9803@ukr.net»
Одеська- «olenaazarkina@gmail.com»
місто Київ- «fahivec81@gmail.com»
місто Кривий – «socpedagog@kdpu.edu.ua»

В темі листа обов’язково зазначити ,,Юридичний консультант”
Пропозиції, що надіслані на іншу електронну адресу та/або з копією на іншу адресу, не розглядаються.
Пропозиції, що надіслані із порушенням термінів надсилання, не розглядаються.
Питання щодо відбору надсилаються щонайменше за три дні до закінчення терміну подання пропозицій на відповідну адресу електронної пошти області, в якій надаватимуться послуги.


Вимоги:
Повна вища юридична освіта;
Не менше 3 років досвіду роботи на посаді юриста / юрисконсульта або іншій рівнозначній посаді на підприємстві, в установі, організації, яка в т. ч. опікується захистом прав дітей або 2 роки відповідної юридичної практики в сімейному (цивільному, адміністративному) праві
Обізнаність в законодавстві: знання законодавства у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, захисту прав дітей, влаштування дітей до сімейних форм виховання, протидії домашньому або гендерно обумовленому насильству, протидії торгівлі людьми, булінгу / цькуванню дітей (Конституція України; Закон України про соціальну роботу та соціальні послуги; Постанови Кабінету Міністрів України про організацію надання соціальних послуг тощо; Накази Міністерства соціальної політики України).
Вільне володіння українською мовою.


Документи, які необхідно надати для участі у відборі:
Реєстраційні документи фізичної особи – підприємця або самозайнятої особи (для адвокатів);
Мотиваційний лист до 1 сторінки А-4, який доводить, що учасник тендеру відповідає критеріям прийнятності та має досвід;
Детальне резюме (CV), яке демонструє, що учасник відповідає критеріям прийнятності та має відповідний досвід;

 

 

 

 

Тендер на закупівлю послуг з виготовлення брендової продукції (сумки та жилети)

 

Громадська організація “Ліга соціальних працівників України” (далі – ЛСПУ) оголошує тендер на закупівлю послуг з виготовлення брендової продукції (сумки та жилети) в рамках проєкту «Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів та дітей з групи ризику», який реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні.

1. Очікуваний термін надання послуг: з дня підписання договору по 30 вересня 2023 року.

2. Очікуваний результат: Отримання послуг з виготовлення брендової продукції (сумки та жилети) в кількості по 1 000 штук.

3. Кінцевий строк прийому пропозицій: 8 вересня 2023 до 16:00 год 00 хв за київським часом.

4. Технічні вимоги до предмету закупівлі: подані в Додатку 1.

5. Комерційна пропозиція має включати в себе:

Заповнену форму комерційної пропозиції із зазначенням цінової пропозиції (Додаток 1);

Ескізи, фото (інші варіанти візуалізації) запропонованої продукції.

6. Правила оформлення комерційної пропозиції:

Комерційна пропозиція подається українською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу lswu23@gmail.com з темою листа “Комерційна пропозиція з виготовлення брендової продукції (сумки та жилети)”.

Надані сканкопії документів мають бути розбірливими та якісними.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй комерційній пропозиції несе учасник.

Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 180 днів з дати закінчення терміну надання пропозицій.

У разі, якщо комерційна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до оцінки.

7. Строк визначення переможця: протягом 10 (десяти) робочих днів з дати завершення прийому пропозицій та з можливістю продовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у комерційних пропозиціях, не більше ніж на 3 (три) робочих дні.

8. Результати тендеру буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою. Переможцю тендеру упродовж 5 (п’яти) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою.

ЛСПУ залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 095 152 04 68, е-mail: katyafirsova0307@gmail.com

 

 

 

 

 

 

23.06.2023

Ліга соціальних працівників України шукає фахівців із соціальної роботи.

Місце надання послуг фахівцями із соціальної роботи: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська,  Сумська, Тернопільська, Харківська,  Хмельницька, Рівненська, Полтавська, Чернівецька, Чернігівська, Черкаська, Одеська, Івано-Франківська області та місто Київ.

Послуги полягають у веденні випадків дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів, та дітей групи ризику

Кількість вакантних посад: 1000

Період надання послуг - 5 місяців

обов'язкова вимога -  наявність ФОП (КВЕД 88.99).

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані на електронну адресу: lswu@ukr.net або принесені особисто, в тому числі і регіональльним менеджерам.

В темі листа обов’язково зазначити ,,Фахівець із соціальної роботи”

Тендерні пропозиції, що надіслані на іншу електронну адресу та/або з копією на іншу адресу, не розглядаються.

Тендерні пропозиції, що надіслані із порушенням термінів надсилання, не розглядаються.

Питання щодо тендеру надсилаються щонайменше за три дні до закінчення терміну подання тендерних пропозицій на адресу електронної пошти: lswu@ukr.net

Вимоги:

Вища (рівень бакалавра і вище) освіта в галузі соціальної роботи, психології, педагогіки, охорони здоров’я тощо. (До участі у конкурсі докускаютьс студенти 4-6 курсів спеціальності "Соціальна робота")

Бажана наявність сертифікатів про додаткове навчання з соціальної роботи/соціальних послуг/специфіки роботи соціального працівника по наданню допомоги потерпілим від війни. Вітаються дипломи про підвищення кваліфікації.

Обізнаність, орієнтація в Законодавстві: знання законодавства у сфері соціальної роботи (Конституція України; Закон України про соціальну роботу та соціальні послуги; Постанови Кабінету Міністрів України про організацію надання соціальних послуг тощо; Накази Міністерства соціальної політики України), нормативних документів, що регламентують надання соціальних послуг. Обізнаність з цінностями Етичного Кодексу соціального працівника.

Рівень професійного досвіду роботи в галузі соціальної роботи від 1 року.

Комп’ютерна грамотність, включаючи Microsoft Word.

Вільне володіння українською мовою.

Документи, які необхідно надати для участі у тендері:

Реєстраційні документи фізичної особи – підприємця ;

Сертифікати та\або ліцензії, що підтверджують кваліфікацію й досвід

Мотиваційний лист до 1 сторінки А-4, який доводить, що учасник тендеру відповідає критеріям прийнятності та має досвід;

Детальне резюме (CV), яке демонструє, що учасник відповідає критеріям прийнятності;

До 5 файлів - прикладів раніше виконаних завдань, які співпадають з критеріями прийнятності та тематикою відповідних лотів (наприклад, програми тренінгів, що були проведені, оновлені документи, звіти, організовані заходи тощо).

Оголошення

про тендер

01.06.2023

Ліга соціальних працівників України шукає дизайнера.

Послуги полягає у розробці бренду, логотипу та дизайну інформаційних матеріалів проекту

Кількість вакантних посад: 1 - місто Київ

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 17 год 00 хв 14.06.2023 на електронну адресу: lswu@ukr.net

В темі листа обов’язково зазначити ,,Експерт з розробки бренду та логотипів”

Тендерні пропозиції, що надіслані на іншу електронну адресу та/або з копією на іншу адресу, не розглядаються.

Тендерні пропозиції, що надіслані із порушенням термінів надсилання, не розглядаються.

Питання щодо тендеру надсилаються щонайменше за три дні до закінчення терміну подання тендерних пропозицій на адресу електронної пошти: lswu@ukr.net або занести особисто (м. Київ, вул. Антоновича, 72)

Вимоги:

 • Досвід роботи від 2-х років на позиції Graphic Designer (графічного дизайнера);

 • Вільне володіння програмами: After Effects, InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

 • Вміння створювати візуалізації, оформлювати презентації;

 • Знання композиції, колористики;

 • Базове розуміння та створення айдентики;

 • Вміння малювати буде плюсом;

 • Розуміння дизайну інформаційних матеріалів та логотипів;

 • Відповідальність, креативність, ініціативність, уважність, бажання навчатись, не конфліктність;

 • Портфоліо обов’язкове.

Основні обов’язки:

 • Розробка бренду, логотипу та брендової продукції проекту;

 • Робота зі створенням контенту для соціальних мереж;

 • Розробка дизайну презентацій.

 • Умови роботи:

 • часткова зайнятість

 • період зайнятості - на виконання конкретного об'єму робіт згідно технічного завдання проекту

 • обов'язкова вимога -  наявність ФОП 

Оголошення

про тендер

23.06.2023

Ліга соціальних працівників України шукає комунікаційного менеджера

Кількість вакантних посад: 1 - місто Київ

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 17 год 00 хв 21.07.2023 на електронну адресу: lswu@ukr.net

В темі листа обов’язково зазначити ,,Комунікаційний менеджер”

Тендерні пропозиції, що надіслані на іншу електронну адресу та/або з копією на іншу адресу, не розглядаються.

Тендерні пропозиції, що надіслані із порушенням термінів надсилання, не розглядаються.

Питання щодо тендеру надсилаються щонайменше за три дні до закінчення терміну подання тендерних пропозицій на адресу електронної пошти: lswu@ukr.net

Основні задачі:​

 • Розробка та впровадження комунікаційної стратегії  проекту;

 • Генерація та розміщення контенту (заходів тощо);

 • Підготовка інформації для розміщення у ЗМІ, на сайті (прес-релізів, коментарів, інтерв'ю, PR-статей за участю експертів);

 • Організація роботи з авторами контенту, записи контенту (аудіо, відео, тощо)

 • Розробка сценаріїв аудіо/відео роликів, презентацій, підготовка іміджевих заходів;

Необхідний досвід та навички:

 • Мати досвід роботи — від 3-х років на позиції менеджера з комунікації.

 • Вільне володіння українською мовою та багатий словниковий запас;

 • Вміти працювати з великими об'ємами даних та в режимі багатозадачності;

 • Навички оцінки ефективності рекламно-інформаційних кампаній;

 • Наявність наукового ступеню у сфері комунікаційних технологій буде превагою 

 • Умови роботи:

 • часткова зайнятість

 • період зайнятості - 4 місяці

 • обов'язкова вимога -  наявність ФОП 

Оголошення

про тендер

23.06.2023

Ліга соціальних працівників України шукає перекладача

Кількість вакантних посад: 1 - місто Київ

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 17 год 00 хв 21.07.2023 на електронну адресу: lswu@ukr.net

В темі листа обов’язково зазначити ,,Перекладач”

Тендерні пропозиції, що надіслані на іншу електронну адресу та/або з копією на іншу адресу, не розглядаються.

Тендерні пропозиції, що надіслані із порушенням термінів надсилання, не розглядаються.

Питання щодо тендеру надсилаються щонайменше за три дні до закінчення терміну подання тендерних пропозицій на адресу електронної пошти: lswu@ukr.net

Вимоги:

 • Має повну вищу філологічну/лінгвістичну освіту з іноземної мови (англійська мова);

 • Досвід роботи письмовим/послідовним перекладачем англійської мови — від 3-х років;

 • Високий рівень англійської мови — Proficiency;

 • Бажана наявність сертифіката перекладача;

 • Наявність знань базової лексики в соціальній сфері;

 • Чесна, відповідальна людина, що чітко дотримується deadlines.

Основні завдання:

 • письмові переклади документів юридичного/технічного характеру,

 • усне послідовне перекладання на он-лайн зустрічах х іноземними контрагентами,

 • редагування та корекцію перекладів.

 • Умови роботи:

 • часткова зайнятість

 • період зайнятості - 6 місяців

 • обов'язкова вимога -  наявність ФОП 

bottom of page