top of page

Профіль

   Громадська організація «Ліга соціальних працівників України»  є  громадською організацією, яка об'єднує громадян незалежно від громадянства і місця проживання для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, реалізації їх прав і свобод та сприяння реалізації соціальної політики в Україні. Ліга в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. Дiяльнiсть Організації здійснюється відповідно до Конституції України,  Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та цього Статуту.         Ліга набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, печатку, штамп, бланки із своїм найменуванням та символікою, інші атрибути, необхідні для здійснення діяльності. Ліга здійснює свою діяльність на засадах, принципах:- добровільності;- самоврядності;- вільного вибору території діяльності;- рівності перед законом;- відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);- прозорості, відкритості та публічності.

ГО « Ліга соціальних працівників України» створена 4 листопада у 1999
році як об’єднання громадян. Свідоцтво № 1250, Статут ГО ««Ліга
соціальних працівників України» в новій редакції ,від 09.09.2016р.
(Номер запису в Єдиному державному реєстрі відомостей про юридичну
особу - № 1074120000013387). ГО « Ліга соціальних працівників України» має:
     Ідентифікаційний код – 21708269, ознака неприбутковості - 0032. Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ – 10.12.1999р.


   Структура: Основою Ліги є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом. Вищим керівним органом ЛСПУ є З’їзд, який обирає Президента, Правління, ревізійну комісію. Вищим керівним органом між З’їздами є Правління, яке очолює Президент. Постійно діючий виконавчий орган – Виконавча дирекція. Основою Ліги є місцеві осередки, що створюються за територіальним принципом. Станом на 01.01.2023 функціонує 21 осередків Ліги, із них: 19 обласних осередків створених на базі обласних центрів соціальних служб: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Донецький Закарпатський, Запорізький, Миколаївський, Полтавський, Сумський, Одеський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський, Київський та 2 осередки створених на базі вищих навчальних закладів: Одеського національного університету ім. Мечникова та Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

   Членами організації є соціальні працівники, психологи, освітяни, медичні працівники, представники органів внутрішніх справ, громадських організацій. Всього зареєстровано 515 членів Ліги. Діяльність регіональних осередків направлена на роботу з різними категоріями клієнтів, які потребують соціальної допомоги – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти та молодь з функціональними обмеженнями, сім’ї з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, ВПО з тимчасово окупованих територій та районів проведення бойових дій, особи похилого віку, волонтери тощо.

ЛСПУ має команду компетентних, з великим досвідом роботи, експертів, тренерів, які були підготовлені, як в рамках, реалізованих Лігою проектів так і таких, що залучаються до участі в проектах. Серед них є представники регіонів України, члени осередків організації. ГО «Ліга соціальних працівників України» має експертів аналітиків, соціологів, супервізорів, тренерів з високим рівнем професійної компетенції та багаторічним досвідом роботи в області соціальної політики, соціальної роботи, державного управління, соціології, фінансів


     Історія та цілі ЛСПУ:

Всеукраїнська громадська організація “Ліга соціальних працівників України” створена 1999 року (свідоцтво про реєстрацію № 1250) з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих інтересів своїх членів, реалізації їх прав і свобод та сприяння соціальній  політиці в Україні.


     Основні цінності:
- ЛІГА прагне стати об’єднанням професійної громади фахівців соціальної сфери України.
- ЛІГА докладає зусиль, щоб підняти престиж професії соціального працівника та
сформувати професійні команди в регіонах.
- Наша організація вірить у щирість, відкритість та працелюбність кожного фахівця з
соціальної роботи.
- В своїй діяльності ми дотримуємося принципів соціальної роботи, зокрема
демократичності, етичності та толерантності.
- Ми поважаємо людську гідність та готові підтримати прагнення особистості до покращення якості власного життя.


     Наше бачення:
Єднання соціальних працівників для захисту їх прав та інтересів, розвитку соціальної сфери України, гармонізації людини і суспільства.


    Наша місія:
Ми, Ліга соціальних працівників України, об’єдналися для захисту соціальних, економічних, творчих, інших законних прав та інтересів працівників соціальної сфери; зміцнення престижу професії соціального працівника та його ролі у суспільстві; впровадження кращих соціальних
практик з метою надання якісних соціальних послуг відповідно до потреб громад.


    Головні напрямки діяльності Організації:

 •  Реалізація власних та участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних програм соціальної підтримки та соціального становлення дітей, сімей та молоді;

 • Проведення соціальних та аналітичних досліджень;

 • Сприяння здійсненню соціально-профілактичної роботи щодо запобігання та подолання негативних явищ в дитячому і молодіжному середовищі;

 • Підтримка сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • Розробка та впровадження системи соціальних стандартів і критеріїв оцінки ефективності надання соціальних послуг, системи супервізії в соціальній роботі;

 • Сприяння розробці та впровадженню системи професійної освіти, підвищенню кваліфікації та сертифікації соціальних працівників;

 • Участь в організації громадського соціального моніторингу;

 • Участь у розробці і поширенню соціальної реклами;

 • Здійснення соціальної адвокації по представленню і захисту інтересів і прав дітей, сімей, молоді, членів Ліги;

 • Покращення  якості  життя, задоволення соціальних цінностей особистості в громадянському суспільстві;

 • Організація благодійної допомоги, фізичним та юридичним особам, громадським організаціям соціальної сфери, соціальним працівникам, заснування та виплати стипендій, присудження премій, благодійних пожертв;

 • Розробка, експертиза нормативно-правових актів з питань соціальної політики, соціальної роботи, розвитку соціальних послуг.

ГО «Ліга соціальних працівників України» працює у напрямку впровадження кращих практик з метою розвитку та надання якісних соціальних послуг відповідно до потреб громад; підтримує та адвокатує здійснення реформування системи інституційного догляду дітей та подальшого переходу до сімейних форм виховання, впровадження інноваційних соціальних сервісів для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.
Ліга є засновником науково-методичного журналу ”Соціальна робота в Україні: теорія і практика” для працівників соціальної сфери та співзасновником Національного фестивалю соціальної реклами, який проводиться з 2005 року, Спілки «Української мережі за права дитини».


      Кваліфікація ГО «Ліга соціальних працівників України»
ГО ЛСПУ має 20 річний досвід реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема: Світового банку, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Фонду народонаселення ООН, Благодійного фонду «Відродження», Шведської Агенції з Міжнародного Розвитку (Sida),
Європейського Союзу, Програми розвитку ООН (ПРООН), Міжнародного благодійного фонду «ДРУЗІ ДІТЕЙ УКРАЇНА», Посольства Австралії в Республіці Польща, Програми ООН із відновлення та розбудови миру, зокрема: Програми розвитку ООН (ПРООН), Структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольчої та сільськогосподарська організації ООН (ФАО).
ГО ЛСПУ надає активну підтримку Уряду України, відповідним міністерства та відомствам у розробці та впровадженні реформ у сфері забезпечення прав дітей, розвитку сімейних форм виховання, розвитку соціальних послуг для сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам похилого віку та особам з інвалідністю,
реформування та трансформації закладів соціальної сфери. Більшість проектів, які реалізовувалися ГО ЛСПУ, впроваджувалися у регіонах України. Успішність цих проектів здебільшого залежала від якісної та змістовної комунікації з представниками органів місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. До переліку партнерів із числа керівників слід віднести представників усіх областей України (на рівні ОДА, міських, районних, селищних, сільських рад). У зв’язку з проведеною в Україні реформою децентралізації більшість проектів направлена на роботу із територіальними громадами (далі - ТГ). За останні три роки, за допомогою та за участі голів ТГ, їх заступників, керівників та працівників відповідних структурних підрозділів відповідних рад ТГ, реалізовувалися проекти, направлені на розвиток соціальних послуг в ТГ Луганської, Донецької, Львівської, Тернопільської, Чернігівської, Херсонської, Полтавської, Івано-Франківської, Харківської, Миколаївської, Сумської областей.

bottom of page