top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

«Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя»

Термін реалізації проєкту:

(2012-2015 роки)

(За фінансової підтримки Європейської комісії (2012-2015 роки).
• здійснено дослідження щодо практик/ініціатив повернення батьків після відпустки для догляду за дитиною;
• здійснено дослідження потреб батьків під час повернення їх до професійної діяльності після відпустки для догляду за дитиною;
• здійснено дослідження потреб та можливостей роботодавців щодо професійної реінтеграції батьків після відпустки для догляду за дитиною;
• розроблено методичні рекомендації з впровадження механізмів реінтеграції батьків до роботи після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років;

bottom of page