top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

«Підтримка створення Мобільної соціальної служби у 18 відібраних територіальних громадах»

Дата

2023 р.

Розташування

Чернівецька, Харківська, Полтавська, Миколаївська, Чернігівська, Дніпропетровська, Сумська області.

* Проведено аналіз стану надання соціальних послуг у громадах;
* Розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи соціальних послуг та соціального захисту громад.
* Проведено соціологічне дослідження для визначення рівня задоволеності отримувачів послуг догляду вдома, паліативного та натуральної допомоги місцевого рівня;
* Розроблено нормативно-правову базу для організації роботи Мобільної служби соціальної допомоги вдома, паліативної та натуральної допомоги;
* Проведено навчальні заходи, спрямовані на розвиток людського потенціалу.

bottom of page